In Vitro program med donatorceller

Det krävs endast 2 besök på INVICTA kliniken för att skilja din dröm från verklighet!

 In Vitro program med egna äggceller

Det krävs endast 3 besök på INVICTA kliniken för att skilja din dröm från verklighet!

 Fyll i formuläret (Engelska)

- vi kommer att kontakta dig inom 36 timmar!

 

 Successful IVF in Poland

INVICTA infertilitetskliniken
ul. Rajska 10, 80-850 Gdańsk, Polska

LECH WAŁĘS FLYGPLATS I GDAŃSK
tel. +48 525 673 531
http://www.airport.gdansk.pl

 

 Successful IVF in Poland

INVICTA infertilitetskliniken
ul. Złota 6, 00-019 Warszawa, Polska

CHOPIN FLYGPLATS I WARSZAWA
tel. +48 22 650 4220
http://www.lotnisko-chopina.pl

Vår klinikpersonal talar engelska. För alla som inte talar engelska erbjuder vi en tolk. Tjänsten är mot en extra avgift.

 

Varför väljer patienter från Skandinavien INVICTA kliniken?

I mer än 13 år har vi specialiserat oss på diagnos av fertilitetsbehandling.
Vi ger tillgång till moderna behandlingsmetoder som används i världen. Patienterna uppskattar oss, särskilt för kvalitet, effektivitet och individuellt förhållningssätt. Vi erbjuder tjänster till infertila par från Europa. Ryssland och USA.
Den högsta behandlingseffekten
Hela 9 av 10 par uppnår sitt mål på INVICTA kliniker. Statistiken avser alla par som konsulterats på INVICTA kliniker och fortsätter behandlingen oavsett behandlingsmetoden som tillämpas. Genomsnittlig behandlingseffektivitet i fråga om in vitro är på INVICTA kliniker 55,3%. Vi uppnår ett av de högsta graviditetstal i Europa.
Kunskap och erfarenhet
Under många år av vår verksamhet har vi utvecklat våra egna lösningar, som speglar sig i effektiv behandling i våra kliniker. Vår kunskap och erfarenhet använder vi till att hjälpa nästan 10.000 patienter varje år som lider av infertilitet.
Det största embryologiska laboratoriet i Polen
Vi har det största embryologiska laboratoriet i Polen med 11 erfarna embryologer. Vi utför alla de medicinska procedurer som idag är tillgängliga världen över, inklusive preimplantatorisk genetisk diagnostik PGD. Tester utförs i våra laboratorier i Polen. Varje år utför vi över 300 PGD diagnoser under vilka vi undersöker 2.000 embryon.
Preimplantatorisk Genetisk Diagnos PGD
INVICTA kliniken var den första i Polen med att, år 2005, införa preimplantatorisk genetisk diagnos med hjälp av FISH-metoden inom in vitro. Vi utför nästan 300 diagnoser per år. INVICTA infertilitetskliniker, under ledning av professor inom medicinsk vetenskap Krzysztof Łukaszuk, utöver de standardförfaranden för preimplantatorisk genetisk diagnos, utvecklar sina egna individuella PGD-diagnosmetoder. Tack vare dem kan vi berätta om par som inte hade någon chans att få barn tidigare och idag njuter av föräldraskap! INVICTA är den enda anläggningen i Polen som är medlem i ESHRE PGD-konsortiet. Under preimplantatorisk diagnos jobbar vi enligt ESHRE riktlinjer inom området för PGD diagnostikmetoder och förfaranden. Dessutom har vår klinik en "full member" status som tvingar detaljerad rapportering av alla uppgifter i fråga om PGD och ESHRE.
Embryologer på INVICTA kliniken
krzysztof lukaszuk 400_160

prof. dr inom medicinsk vetenskap Krzysztof Łukaszuk, gynekolog, endokrynolog, embryolog, ESHRE certifikat – Senior Clinical Embryologist (ESHRE) certification


joanna liss 400_160

dr inom medicinsk vetenskap Joanna Liss, embryolog, biolog, ESHRE certifikat – Senior Clinical Embryologist (ESHRE) certification

Medicinska laboratorier
Polens enda medicinska laboratorier, som specialiserar sig på infertilitetsdiagnostik med ackreditering enligt ISO 15189.
  • Genetisk diagnostik
  • Cytogenetisk diagnostik
  • Diagnos av hormoner
Polens enda Genetiska Bank för Äggceller
Vi ger möjligheten att utnyttja in vitro program med donatorceller. Givarna kommer från Polens största Genetiska Bank för Äggceller INVICTA. Kvalificeringsprocessen omfattar en komplett medicinsk diagnostik (inklusive genetisk diagnostik) och psykologisk klassificering av mottagare, vilket garanterar en hög säkerhetsnivå.
Kvalitet
Kvalitén som erbjuds bekräftas inte bara av kvalitetscertifieringar och ackrediteringar: ISO 9001, ISO 14001, ISO 15189, Diagnostik Excellence – men utav de flesta av alla patienter som har dragit nytta av våra tjänster.
Tillgång till resultat på nätet!
Varje INVICTA patient kan få fri tillgång till INVICTA-online
INVICTA-Online betyder:
  • tillgång till alla laboratorietester utförda av INVICTA medicinska laboratorier.
  • förhandsgranskning av de utskrivna recept
  • övervakning av läkarens rekommendationer
Fråga klinikens personal om INVICTA-online.
Plats
Våra kliniker i Gdańsk och Warszawa ligger i stadens centrum. Att komma på plats tar ca 30 minuter från flygplatsen.
Fyll i formuläret (Engelska) - vi kommer att kontakta dig inom 36 timmar!